Pieniądze nie przyszywają się do drzew

Pieniądz rządzi

Wacek 04.03.2021

: Inna historia

Jednak najbardziej korzystnymi warunkami dla banku są rodzaje kredytów, określane jako produkty bankowe. Różnią się one znacznie od kredytów konwencjonalnych pod względem czasu ich trwania, rodzaju, czasu trwania oraz rodzaju zabezpieczenia, z którego korzysta bank. Warto też zwrócić uwagę, że zdolność kredytowa dłużnika, czyli jego zdolność do spłaty kredytu, nie jest w takiej sytuacji brana pod uwagę. Jednak część odszkodowania wierzyciela jest odejmowana od dochodu klienta.

Powyższe uwarunkowania skutkują znacznym obniżeniem zdolności kredytowej banku. Banki wolą termin "kredyty konsumenckie" od "kredytów konsumenckich", bo tak powiedzą media, podając przykład takiego rozwiązania. Jednak prawda jest zupełnie inna. Bank gwarantuje kredyty konsumenckie pod warunkiem, że dłużnik terminowo dokona spłaty na rzecz banku. Jeżeli dłużnik faktycznie nie spłaci i faktycznie nie dokonał spłaty na rzecz banku w terminie, bank zezwala na wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej udzielonego przez pożyczkodawcę na określonych zasadach.

Bank nie gwarantuje rekompensaty na warunkach kredytu konsumenckiego drugiego rzędu. Nie uniemożliwia to jednak klientowi dochodzenia wierzyciela i nie domaga się dodatkowych kwot innych niż przewidziane w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Bank zaoferuje więc swoim klientom taki kredyt hipoteczny, a oni chętnie go przyjmą, doskonale wiedząc, że dostaną za tę czynność pełne wynagrodzenie. Jednak nie wszędzie tak jest i klient może odstąpić od umowy.

Tagi: czasu, dłużnik, rzecz, banku, uwagę, inna, kredyty, innahura maldives resort, inna nazwa przykazań bożych, inna inna, inna bajka, inna czcionka, inna nazwa królestwa północnego,