Pieniądze nie przyszywają się do drzew

Pieniądz rządzi

Wacek 01.02.2021

Transport na południu

Południe to region niezwykle pracochłonny, związany z transportem ludzi. Obejmuje miasta, aglomeracje i dzielnice położone w strefach aktywności gospodarczej i zlokalizowane na otwartych przestrzeniach, na ogół z pewnym dostępem do środowiska zewnętrznego. Podczas ekstremalnych zmian klimatycznych drogi, ulice, chodn


Czytaj więcej...