Pieniądze nie przyszywają się do drzew

Pieniądz rządzi

Wacek 04.03.2021

: Inna historia

Jednak najbardziej korzystnymi warunkami dla banku są rodzaje kredytów, określane jako produkty bankowe. Różnią się one znacznie od kredytów konwencjonalnych pod względem czasu ich trwania, rodzaju, czasu trwania oraz rodzaju zabezpieczenia, z którego korzysta bank. Warto też zwrócić uwagę, że zdolność kredytow


Czytaj więcej...